Projektbeskrivning

Stambyte i Täby

Stambyte i Brf Torpedbåten 3 i Täby. Rörmakaren byter ut stammarna i huset. Det innefattar alla avloppsledningar till kök och badrum. Vi installerar nya kall- och varmvattenledningar och nya VVC-ledningar.

UPPDRAG: stambyte
OMFATTNING: 113 lägenheter
ADRESS: Brf Torpedbåten 3, Täby
SLUTKUND: Brf Torpedbåten 3
PROJEKTANSVARIGA: SBC >
BESTÄLLARE: Universalbyggen >
KLART: 2015