Projektbeskrivning

Stambyte i Södertälje

I kvarteret Linden i Södertälje fick 21 lägenhetsinnehavare nya kök och badrum hösten 2014. I samband med stambytet ingick även byte av kall- och varmvattenrör och VVC-rör i källaren.

UPPDRAG: stambyte
OMFATTNING: 21 lägenheter
ADRESS: kvarteret Linden, Södertälje
SLUTKUND: Brf Linden, Södertälje
PROJEKTANSVARIG: SBC >
BESTÄLLARE: Universalbyggen >
KLART: 2014