Stambyte Baggeby torg, Lidingö

2018-12-01T17:49:41+00:00

Stambyte Baggeby torg, Lidingö Stambyte i Brf Regattan, Baggeby torg, Lidingö. Trettio lägenheter får renoverade kök och badrum. Rörmakaren byter även kall- och varmvatten och VVC-stråk i fastigheten. UPPDRAG: stambyte OMFATTNING: 30 lägenheter ADRESS: Baggeby torg, Lidingö SLUTKUND: Brf Regattan PROJEKTANSVARIG: SBC > BESTÄLLARE: Universalbyggen > KLART: 2016

Stambyte i Västertorp

2018-12-01T17:49:41+00:00

Stambyte i Västertorp Uppdraget för Stockholmshem i Västertorp pågick under fem år och Rörmakaren gjorde i snitt 150 lägenheter per år. Vi bytte ut alla stammar i alla hus, vilket innefattade alla vatten- och avloppsledningar till kök och badrum. UPPDRAG: stambyte OMFATTNING: cirka 750 lägenheter ADRESS: Vasaloppsvägen, Isjaktsgränd, Terrängvägen, Stöttingsgränd, Domargränd, Hoppgränd och Skidvägen [...]

Stambyte i Täby

2018-12-01T17:49:41+00:00

Stambyte i Täby Stambyte i Brf Torpedbåten 3 i Täby. Rörmakaren byter ut stammarna i huset. Det innefattar alla avloppsledningar till kök och badrum. Vi installerar nya kall- och varmvattenledningar och nya VVC-ledningar. UPPDRAG: stambyte OMFATTNING: 113 lägenheter ADRESS: Brf Torpedbåten 3, Täby SLUTKUND: Brf Torpedbåten 3 PROJEKTANSVARIGA: SBC > BESTÄLLARE: Universalbyggen > KLART: [...]

Stambyte i Solberga för Stockholmshem

2018-12-01T17:49:42+00:00

Stambyte i Solberga för Stockholmshem Stambytet för Stockholmshem i Solberga tog fyra år att göra. Men då handlade det om ungefär 600 lägenheter och flera hus som vi bytte stammarna i. Arbetet innefattade alla avloppsledningar till kök och badrum. Vi installerade nya kall- och varmvattenledningar och nya VVC-ledningar. UPPDRAG: stambyte OMFATTNING: ungefär 600 lägenheter [...]

Stambyte i Södertälje

2018-12-01T17:49:42+00:00

Stambyte i Södertälje I kvarteret Linden i Södertälje fick 21 lägenhetsinnehavare nya kök och badrum hösten 2014. I samband med stambytet ingick även byte av kall- och varmvattenrör och VVC-rör i källaren. UPPDRAG: stambyte OMFATTNING: 21 lägenheter ADRESS: kvarteret Linden, Södertälje SLUTKUND: Brf Linden, Södertälje PROJEKTANSVARIG: SBC > BESTÄLLARE: Universalbyggen > KLART: 2014 [...]

Säkra och fräscha källare i Enskede

2018-12-01T17:49:42+00:00

Säkra och fräscha källare i Enskede När Familjebostäder ville göra förråds- och källarutrymmena tryggare, säkrare och fräschare för sina boende i Enskede, var Rörmakaren med och säkrade upp. Vi bidrog med bland annat byte av kall- och varmvattenventiler. Vi bytte värmeventiler och avlopp i källargolven. UPPDRAG: säkerhets- och källarpaket OMFATTNING: 3 huskroppar ADRESS: kvarteret [...]