Projektbeskrivning

Stambyte i Solberga för Stockholmshem

Stambytet för Stockholmshem i Solberga tog fyra år att göra. Men då handlade det om ungefär 600 lägenheter och flera hus som vi bytte stammarna i. Arbetet innefattade alla avloppsledningar till kök och badrum. Vi installerade nya kall- och varmvattenledningar och nya VVC-ledningar.

UPPDRAG: stambyte
OMFATTNING: ungefär 600 lägenheter
ADRESS: Folkparksvägen, Pliggvägen, Klackvägen, Kristallvägen och Safirgränd i Solberga.
SLUTKUND: Stockholmshem >
BESTÄLLARE: Universalbyggen >
KLART: 2007–2010